• English (English)

احداث آزمایشگاه های پیشرفته مهندسی سازه و ژئوتکنیک

 • کارفرما : پزوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و ژئو تکنیک
 • مشاور : مهندسین مشاور راز آهنگ
 • نظارت : پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک
 • شروع : 1391
 • پایان : 1398
 • درصد پیشرفت : 99%
 • محل اجرا : ایران - تهران
بیشتر بدانید

پروژه بیمارستان 320 تختخوابی - ایلام

 • کارفرما :  وزارت مسکن و شهرسازی
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور شورا
 • نظارت : شرکت مهندسین مشاور شورا
 • شروع : 1388
 • پایان : 1392
 • درصد پیشرفت : 100%
 • محل اجرا : ایلام
بیشتر بدانید

احداث ساختمان پاویون (VVIP) فرودگاه مهرآباد - تهران

 • کارفرما :  وزارت راه و شهرسازی
 • مشاور : (دفتر ریاست جمهوری)
 • نظارت :   وزارت راه و شهرسازی
 • شروع : 1390
 • پایان : 1391
 • درصد پیشرفت : 100%
 • محل اجرا : تهران
بیشتر بدانید

سازمان تربیت بدنی آستان قدس رضوی

 • کارفرما :  سازمان تربیت بدنی آستان قدس رضوی
 • مشاور : سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی
 • نظارت :   سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی
 • شروع : 1389
 • پایان : 1391
 • درصد پیشرفت : 100%
 • محل اجرا : مشهد
بیشتر بدانید

مراکز تجاری و مجتمع های فرهنگی

 • کارفرما :  سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
 • مشاور : سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
 • نظارت :   شرکت مهندسین مشاور آمود
 • شروع : 1389
 • پایان : 1391
 • درصد پیشرفت : 100%
 • محل اجرا : اصفهان
بیشتر بدانید

پروژه استخر قهرمانی دهکده المپیک کرمانشاه

 • کارفرما :  شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور هشتاک
 • نظارت :   شرکت مهندسین مشاور هشتاک
 • شروع : 1389
 • پایان : 1391
 • درصد پیشرفت : 100%
 • محل اجرا : کرمانشاه
بیشتر بدانید

مجتمع اداری و تجاری شرکت افست

 • کارفرما :  شرکت چاپخانه افست
 • مشاور : دفتر فنی شرکت افست
 • نظارت :   دفتر فنی شرکت افست
 • شروع : 1397
 • پایان : 1398
 • درصد پیشرفت : 65%
 • محل اجرا : تهران
بیشتر بدانید

مجموعه ورزشی انقلاب همدان

 • کارفرما :  شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
 • مشاور : مشارکت شرکت بستاب بنا و شرکت مهندسین مشاور موژدا
 • نظارت :   شرکت مهندسین مشاور شورا
 • شروع : 1386
 • پایان : 1389
 • درصد پیشرفت : 100%
 • محل اجرا : همدان
بیشتر بدانید

پروژه هایپر مارکت

 • کارفرما :  شرکت ماف پارس
 • مشاور : مشارکت شرکت بستاب بنا و شرکت مهندسین مشاور فرنا
 • نظارت :   شرکت مهندسین مشاور فرنا
 • شروع : 1387
 • پایان : 1388
 • درصد پیشرفت : 100%
 • محل اجرا : تهران
بیشتر بدانید
Powered by PARS DATA