• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

احداث ساختمان پاویون (VVIP) فرودگاه مهرآباد - تهران

اجرای کارهای سیویل، سازه های فلزی و بتنی، تاسیسات، موتورخانه، کارهای نازک کاری (شرکت کنندگان در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد)

جدول اطلاعات پروژه

کارفرما  وزارت راه و شهرسازی (دفتر ریاست جمهوری)
مشاور مهندسین مشاور آتک
نظارت    وزارت راه و شهرسازی (دفتر ریاست جمهوری)   مهندسین مشاور آتک
شروع 1390
پایان 1391
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  تهران

تصاویر مربوط به پروژه

  • 1||||55||||ساختمان پاویون
  • 2||||56||||ساختمان پاویون
  • 3||||57||||ساختمان پاویون
  • 4||||58||||ساختمان پاویون
  • 5||||59||||ساختمان پاویون
  • 6||||60||||ساختمان پاویون
  • 7||||61||||ساختمان پاویون
  • 8||||62||||ساختمان پاویون
  • 9||||63||||ساختمان پاویون
  • 10||||64||||ساختمان پاویون
Powered by PARS DATA