• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

مجموعه ورزشی انقلاب همدان

پروژه کلید در دست: مجتمع ورزشی 6000 نفره چند منظوره سرپوشیده و استخر قهرمانی همدان شامل طراحی و ساخت ساختمان، سازه های بتنی و فلزی و تاسیسات مکانیکی و برقی. سازه پروژه ترکیبی از بتن و فولاد بوده و وسعت سالن و فضاهای جانبی آن حدود 12000متر مربع می باشد. سقف گنبدی بیضی شکل فلزی با قطرهای 100 و 90 متر روی رینگ بتنی (به عرض یک متر و ارتفاع 85/1 متر) در ارتفاع 15 متر بر روی 20 عدد ستون به ابعاد3m×1m قرار گرفته است. ارتفاع نهایی سازه )خط الرأس( از کف سالن 35متر است.
پوشش نهایی سقف از ورقهای آلومینیومی با روکش خاص بوده که در کشور آلمان تولید و توسط دستگاه های رول فرمینگ در محل سایت فرم و قوس داده شده و به یکدیگر زیپ شده است.
جایگاههای تماشاچیان (گرادیانها) به صورت یکپارچه با دال بتنی شیبدار به صورت کاملا صاف و صیقلی اجرا شده است. در این پروژه آبهای سطحی ناشی از بارندگی به چند مخزن منتقل و با سیستم پمپاژ به کانالهای موجود مجاور پروژه انتقال می یابد. در پروژه سیستم تصفیه خانه فاضلاب طراحی و اجرا گردیده است. ه

جدول اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
مشاور مشارکت شرکت بستاب بنا و شرکت مهندسین مشاور موژدا
نظارت شرکت مهندسین مشاور شورا
شروع 1386
پایان 1389
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  همدان

تصاویر مربوط به پروژه

  • 1||||90||||مجتمع افست
  • 2||||91||||مجتمع افست
  • 3||||92||||مجتمع افست
  • 4||||93||||مجتمع افست
  • 5||||94||||مجتمع افست
  • 6||||95||||مجتمع افست
  • 7||||96||||مجتمع افست
Powered by PARS DATA